Vapaaehtoisena eläinten puolesta

Tule mukaan SEYn vapaaehtoistoimintaan!

Järjestöt tarvitsevat motivoituneita vapaaehtoisia. Ilman jäsenyhdistyksissä toimivia vapaehtoisia ei SEYn olisi mahdollista olla vaikutusvaltainen eläinsuojelutoimija Suomessa. Oletko koskaan miettinyt, että haluaisit olla mukana tekemässä vapaaehtoista eläinsuojelutyötä, mutta et oikein tiedä, millä tavoin voisit lähteä mukaan toimintaan tai miten olisi mahdollista osallistua?

Vapaaehtoistoiminta on merkittävä osa yhteiskunnallista toimintaa. Vapaaehtoiset antavat aikaansa ja voimavarojaan työhön, jonka kokevat merkitykselliseksi. Vapaaehtoistyö antaa myös paljon tekijälleen; kohtaat saman henkisiä ihmisiä, opit uusia asioita ja taitoja sekä saat ajankohtaista tietoa.

SEYllä on tällä hetkellä 42 jäsenyhdistystä, jotka toimivat ympäri Suomen. Merkittävä osa SEYn vapaaehtoistoimintaa ovat noin 80 eläinsuojeluneuvojaa, jotka tekevät tärkeää työtä paikallistasolla eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun edistämiseksi. Eläinsuojeluneuvojia koulutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran kuitenkin vasta vuonna 2016.

SEYn vapaaehtoiset kouluvierailijat ja ELLU -kouluttajat vievät lapsille ja nuorille eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin sanomaa. Tämä on erityisen tärkeää ennaltaehkäisevän eläinsuojelutyön kannalta. SEYn kouluvierailijat käyvät kouluilla kertomassa eläinten hyvinvoinnista, eläinsuojelutoiminnasta sekä paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen toiminnasta. SEYn kouluvierailijoita koulutetaan kaksi kertaa vuodessa. SEYn ELLU -kouluttajat pitävät lapsille ja nuorille Eläintaito ELLU kursseja, joissa tutustutaan eri eläinlajeihin, niiden hoitoon sekä hyvinvoinnin edellytyksiin. ELLU -kouluttajia koulutetaan kerran vuodessa.

SEYssä on lukuisia muitakin tapoja olla mukana vapaaehtoistoiminnassa. Parhaiten saat tietoa olemalla yhteydessä lähimpään SEYn jäsenyhdistykseen, yhteystiedot löytyvät SEYn kotisivuilta. Jäsenyhdistyksissä ja SEYn toimistolla Helsingissä on tarjolla monia mielenkiintoisia tehtäviä vapaaehtoisille, kuten messuilla ja muissa tapahtumissa pöydän pitoa, eläinsuojeluviestin eteenpäin viemistä sekä käytännön eläinsuojelutyötä.

Kaikille uusille mahdollisille toimijoille, tervetuloa mukaan toimimaan eläinten puolesta!

ELLU -kouluttajia, vuosikurssi 2012