ELLU-kortti

ELLU:n peruskurssin suorittajat saavat itselleen eläintaitokortin. Eläintaitokortti on todistus eläinosaamisesta.

Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa lajikursseja, joista jokaisesta saa korttiinsa lajikurssin teemaan liittyvän tarran. Kukin tarra kertoo, missä eläinaiheisissa asioissa kurssin käynyt on eläintaituri.